Довідка HP Officejet 7410

background image

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

   

background image

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

Посібник користувача

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Подана у цьому посібнику
інформація може бути змінена без
додаткових повідомлень.
Використання, відтворення чи
переклад без попереднього
письмового дозволу заборонені,
крім випадків, передбачених
законом про авторські права.

Логотипи Adobe і Acrobat є або
зареєстрованими товарними
знаками, або товарними знаками
Adobe Systems Incorporated в США
та/або в інших країнах.
Windows®, Windows NT®, Windows
Mе®, Windows XP® та Windows
2000® є зареєстрованими в США
товарними знаками корпорації
Microsoft.
Intel® та Pentium® є
зареєстрованими товарними
знаками корпорації Intel.
Energy Star® та логотип Energy
Star® є зареєстрованими в США
товарними знаками Управління
захисту навколишнього
середовища США.
Номер видання:

Q3461-90228

Second

edition

Примітка

Усі гарантійні зобов'язання щодо
товарів та послуг НР викладено у
положеннях прямої гарантії, що
додається до цих товарів та послуг.
Жодна інформація, що міститься у
цьому документі, не може бути
витлумачена як така, що містить
додаткові гарантійні зобов'язання.
Компанія HP не несе
відповідальності за технічні
помилки, пропуски або помилки
редагування, що можуть міститися
у цьому документі.
Компанія Hewlett-Packard не несе
відповідальності за опосередковані
або побічні збитки, що виникли у
зв'язку або сталися внаслідок
виконання, дії або використання
цього документа та програмного
матеріалу, який він описує.
Примітка: Нормативна інформація
знаходиться в розділі технічної
інформації даного посібника.

У багатьох країнах/регіонах
створення копій нижченаведених
матеріалів є незаконним. У
сумнівних випадках спочатку слід
проконсультуватися з юристом.

Державні папери або
документи:

Паспорти

Імміграційні документи

Документи щодо
військового обов'язку

Ідентифікаційні знаки,
картки або відзнаки

Державні друковані знаки:
Поштові марки
Продовольчі талони

Фінансові документи
державних органів

Паперова готівка, дорожні
чеки, поштові грошові перекази

Ощадні книжки

Твори, на які поширюється
авторське право

Вказівки щодо техніки
безпеки

Попередженне

Щоб

запобігти пожежі або
ураженню електричним
струмом, не залишайте
цей виріб під дощем або
під дією вологи будь-якого
роду.

Використовуючи цей виріб,
обов'язково дотримуйтесь основних
правил техніки безпеки, щоб
зменшити ризик пожежі або
ураження електричним струмом.

Попередженне

Потенційна небезпека
ураження електричним
струмом

1

Прочитайте та виконуйте всі
вказівки, наведені в інструкції
з встановлення.

2

Підключаючи пристрій до
джерела живлення,
використовуйте лише
заземлену електричну
розетку. Якщо невідомо, чи
розетка заземлена,
проконсультуйтеся з
кваліфікованим електриком.

3

Дотримуйтеся всіх інструкцій
та зауважень, шо вказані на
виробі.

4

Перед очисткою від'єднуйте
пристрій від електричної
розетки.

5

Не встановлюйте та не
використовуйте цей виріб біля
води або коли Ви мокрі.

6

Надійно розташовуйте виріб
на стійкій поверхні.

7

Встановлюйте виріб у
безпечних місцях, де
неможливо наступити або
спіткнутися об шнур живлення
та де немає небезпеки
пошкодження шнура живлення.

8

Якщо виріб не працює
належним чином, перегляньте
розділ "Усунення
несправностей" інтерактивної
довідки.

9

Всередині пристрою немає
деталей, обслуговування яких
може виконувати користувач.
Звертайтеся до
кваліфікованого персоналу з
обслуговування.

10

Використовуйте пристрій у
місці з доброю вентиляцією.

Попередженне

Дане

обладнання не
працюватиме при
відсутності напруги в
мережі.